I betraktarens ögon – Betydelsen av kön och ålder för studenters läraromdömen

  • Martin Karlsson Forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling, Örebro universitet
  • Erik Lundberg Forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling, Örebro universitet
Nyckelord: Kursutvärdering, sociala markörer, kön, ålder, studenters läraromdömen

Abstract

Under senare år har studenters läraromdömen allt mer hamnat i fokus inom skola såväl som högre utbildning. Parallellt med dessa utvecklingar har olika typer av internettjänster genom vilka studenter kan betygsätta sina lärare dykt upp i flera länder. I Sverige lanserades 2008 tjänsten ”Studenter tycker till” (STT) där studenter kan registrera sig och fylla i bedömningar av lärare enligt kriterierna utlärningsförmåga, kunskap, engagemang och lärandestöd. I denna studie undersöks betydelsen av lärarens kön och ålder för studenters läraromdömen genom en kvantitativ analys av omdömen av 98 högskole- och universitetslärare som givits på hemsidan STT. Syftet är att synliggöra hur sociala markörer, i detta fall om läraren är man eller kvinna, ung eller gammal, spelar en stor roll för hur en lärare utvärderas. Resultaten visar att kvinnor och unga lärare systematiskt ges lägre betyg av studenter, än män och äldre lärare. Studenter är således inte könsblinda eller oberoende av föreställningar om förhållandet mellan ålder och kompetens i sina bedömningar. Studien aktualiserar betydelsen av sociala markörer så som kön och ålder måste synliggöras och tas i beaktning när studenters utvärderingar av lärare och kurser behandlas inom högre utbildning.

Författarbiografier

Martin Karlsson, Forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling, Örebro universitet

Doktorand i statsvetenskap vid akademin för humaniora, utbildningsvetenskap och samhällsvetenskap (HumUs), och forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling (FOVU)

 

Erik Lundberg, Forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling, Örebro universitet
Doktorand i statsvetenskap vid akademin för humaniora, utbildningsvetenskap och samhällsvetenskap (HumUs), och forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling (FOVU)
Publicerad
2011-12-14
Sektion
Artiklar