Om digitaliseringen och metadataproduktionen

För åren 1883–1989 har tidskriften beskrivits på nummernivå, år för år. För varje nummer finns artiklar, signerade recensioner samt eventuella litteraturkrönikor, bibliografier och minnesskrifter listade. Vi hänvisar även till innehållsförteckningarna i pdf-filerna samt de register som finns upplagda, där beskrivningar av till exempel notiser kan finnas.

I största möjliga mån är originalstavning tillämpad och specialtecken har matats in i unicode. Artiklarna är sökbara via söksidan.

Från år 1990 har tidskriften beskrivits på artikelnivå.