Nummer 6

  • Aug. Heintze
  • Valentin Norlind
  • L. M. Neuman

Abstract

ORIGINALAFHANDLINGAR Aug. Heintze: Ett par lunddälder i Gästrikland Valentin Norlind: Dianthus deltoides L. ╳ superbus L. L. M. Neuman: Två svenska hybrider LITERATURÖFVERSIKT [9 recensioner] Ny litteratur
Nummer
Sektion
Nummer