Nummer 3

  • N. Conr. Kindberg
  • N. Odhner
  • Otto Gertz
  • Gust. O. Malme
  • L. M. Neuman
  • F. Ridderstolpe
  • H. Dahlstedt

Abstract

ORIGINALAFHANDLINGAR N. Conr. Kindberg: Om släktet Betula [fortsättning från nummer 3, 1908] N. Odhner: Fritz Ridderstolpe ✝ Otto Gertz: Om fem- och sexhornade frukter af Trapa natans L. Ett bidrag lill dedubbleringsteorien Gust. O. Malme: Gestaltändring eller bildningsafvikelse? [Ett genmäle] L. M. Neuman: Anteckningar rörande nordiska Orkis-former F. Ridderstolpe: Om refloration på Öland hösten 1908 H. Dahlstedt: Nya skandinaviska Taraxacum-arter, jämte öfversikt af grupperna Erythrosperma och Obliqua LITERATURÖFVERSIKT [1 recension]
Nummer
Sektion
Nummer