Nummer 4

Författare

  • Th. O. B. N. Krok
  • O. Nordstedt
  • Knut Bohlin
  • Erik Nyman

Abstract

LITERATURÖFVERSIGT Th. O. B. N. Krok: Svensk botanisk literatur 1899. O. Nordstedt: Sandhems flora: 2. (Fortsättning från sida 80). Knut Bohlin: Ett exempel på ömsesidig vikariering mellan en fjäll- och en kustform. Erik Nyman: Botaniska excursioner på Java. (Fortsättning från sida 122).

Downloads

Nummer

Sektion

Nummer