Nummer 3

Författare

  • N. Herman Nilsson
  • J. P. Gustfsson
  • Th. O. B. N. Krok
  • O. Nordstedt
  • Erik Nyman

Abstract

ORIGINAL-REFERAT N. Herman Nilsson: Om de subarktiska poa-arterna vid Lenafloden. J. P. Gustafsson: Två svenska alopecurus-hybrider. Th. O. B. N. Krok: Förteckning på lärarne i botanik vid Sveriges högskolor, högre och 5-klassiga allm. läroverk, seminarier m. f1. vårterm. 1900. ORIGINAL-AFHANDLINGAR O. Nordstedt: Lokaler för några skandinaviska växter i Lunds universitetsherbarium. Erik Nyman: Botaniska excursioner på Java.

Downloads

Nummer

Sektion

Nummer