Nummer 5

  • Sv. Murbeck
  • Carl Joh. Svendsen
  • J. Hulting

Abstract

ORIGINAL-AFHANDLINGAR Sv. Murbeck: Die nordeuropäischen Formen der Gattung Stellaria. Carl Joh. Svendsen: Ueber ein auf Flechten schmarotzendes Sclerotium. J. Hulting: Några ord om fagus silvatica l. och lafvegetationen på densamma.
Nummer
Sektion
Nummer