Nummer 3

  • G. Lagerheim
  • Alb. Nilsson
  • Th. O. B. N. Krok
  • O. Nordstedt

Abstract

ORIGINAL-AFHANDLINGAR G. Lagerheim: Ueber die Bestäubungs- und Aussäungseinrichtungen von Brachyotum ledifolium (Desr.) Cogn. Alb. Nilsson: Några drag ur de svenska växtsamhällenas utvecklingshistoria. (Fortsättning från föregående häfte sida 101). Th. O B. N. Krok: Tvänne i Finnmarken återfunna fanerogamer. O. Nordstedt: Om nymphæa fennica och dess synonymi.
Nummer
Sektion
Nummer