Nummer 5

  • A. G. Eliasson
  • Carl Störmer
  • Tycho Westergren
  • O. Gelert
  • L. M. Neuman
  • O. Rosenberg
  • E. Nyman
  • Th. O. B. N. Krok

Abstract

ORIGINAL-AFHANDLINGAR A. G. Eliasson: Svampar ur G. J. Johansons herbarium Carl Störmer: Om en art Puccinia paa Polemonium coeruleum Tycho Westergren: Om Malva Alcea L. X moschata L. och dess förekomst i Sverige O. Gelert: Batrachium peltatum (SCHRANK) *suecicum nom. nov. L. M. Neuman: Om Oarex muricata * microcarpa och dess nomenklatur ORIGINAL-REFERAT O. Rosenberg: Om den anatomiska byggnaden hos Parnassia palustris E. Nyman: Om några kotteformer af granen LITERATURÖFVERSIGT [1 recension] Th. O. B. N. Krok: Svensk botanisk literatur 1895
Nummer
Sektion
Nummer