Nummer 6

  • Axel N. Lundström
  • G. Lagerheim
  • Th. M. Fries
  • K. Johansson
  • Th. O. B. N. Krok

Abstract

ORIGINAL-REFERAT Axel N. Lundström: Om fröspridningen hos geranium bohemicum l. G. Lagerheim: Nya acarodomatier. Th. M. Fries: Strödda bidrag till kännedomen om Skandinaviens barrträd. ORIGINAL-AFHANDLINGAR K. Johansson: Om fanerogamvegetationen kring Visby vintern 1889—90. G. Lagerheim: Mykologiska bidrag. LITERATURÖFVERSIGT Th. O. B. N. Krok: Svensk botanisk literatur 1889.
Nummer
Sektion
Nummer