Nummer 3

  • H. Wilh. Arnell
  • Axel N. Lundström
  • R. Junger
  • Karl Starbäck
  • A. G. Kellgren
  • J. A. O. Skårman
  • Rutger Sernander

Abstract

ORIGINAL-AFHANDLINGAR H. Wilh. Arnell: Om några Jungermania ventricosa Dicks, närstående lefvermossarter. Axel N. Lundström: Slutord: i frågan om de regnuppfångande växterna. ORIGINAL-REFERAT R. Junger: Ett fall af fasciation hos berberis vulgaris lrn. Karl Starbäck: Några mykologiska notiser. A. G. Kellgren: Studier öfver ombergsflorans papilionaceer. J. A. O. Skårman: Om salix hastata X repens, nov. hybr. Rutger Sernander: Några bidrag till den norrländska kalktuff-floran. LITERATURÖFVERSIGT [3 recensioner]
Nummer
Sektion
Nummer