Nummer 1

  • J. M. Hulth
  • A. G. Kellgren
  • O. Juel
  • Rutger Sernander
  • T. Hedlund
  • A. Berg
  • N. Wille
  • N. L. Andersson

Abstract

ORIGINAL-REFERAT J. M. Hulth: Om reservnäringsbehållare hos lafvar. A. G. Kellgren: Några växtfysiognomiska anteckningar från norra Dalsland. O. Juel: Några Mykologiska notiser. Rutger Sernander: Om förekomsten af subfossila stubbar på svenska insjöars botten. T. Hedlund: Några iakttagelser rörande ranunculus (batrachium) paucistamineus tausch, tullb. A. Berg: Kritik öfver några växtformer: beskrifna af Fl. Behm. ORIGINAL-AFHANDLINGAR N. Wille: Yderligere om regnopfangende Planter: et Svar N. L. Andersson: Bidrag till Vesterbottens växtgeografi. LITERATUTRÖFVERSIGT [2 recensioner]
Nummer
Sektion
Nummer