Innehåll

Abstract

Original-afhandlingar och original-referat Lärda sällskap Literaturöfversigt Smärre notiser Växter, som något utförligare blifvit omnämnda Rättelser
Nummer
Sektion
Register