Häftet 4

  • Olof Tedin
  • C. E. Gustafsson
  • K. Johansson
  • Otto R. Holmberg
  • G. Einar Du Rietz

Abstract

Olof Tedin: Zur Blüten- und Befruchtungsbiologie der Leindotter (Camelina sativa) C. E. Gustafsson: Några ord om Rubusformernas systematik K. Johansson: Ulmus-studier på Öland Otto R. Holmberg: Anteckningar till nya Skandinaviska Floran. II G. Einar Du Rietz: Flechtensystematische Studien. I
Nummer
Sektion
Nummer