Fasc. 3

  • Arvid Nilsson
  • Nils Hylander
  • Folke Andersson
  • Jan Ericson
  • B. A. Yurtsev
  • Kai Larsen

Abstract

ORIGINALAFHANDLINGAR OCH ORIGININALNOTISER Arvid Nilsson: Landskronatraktens adventiv- och ruderatflora. Anteckningar om Landskronatraktens flora V Nils Hylander: Nordiska fynd av Rumex fueginus Phil. och av ett par nordamerikanska Polygonum-arter av gruppen Avicularia. Jämte några anteckningar om variationen hos Rumex maritimus Folke Andersson: Soil Moisture in Relation to Heath and Meadow Vegetation. II. Soil moisture conditions in a tall herb meadow Jan Ericson: Soil Moisture in Relation to Heath and Meadow Vegetation. III. Soil moisture studied on "Lunnarps fälad" B. A. Yurtsev: On the Floristic Relations between Steppes and Prairies Kai Larsen: Contribution to the Cytology of the Endemic Canarian Element. II. [LITTERATUR] Physiology and Biochemistry of Algae. Under redaktion av Ralph A. Lewin. Anmäld av H. I. Virgin W. Brandenburger: Vademecum zum Sammeln parasitischer Pilze. Anmäld av Arne Gustavsson
Nummer
Sektion
Nummer