Fasc. 1

  • Bengt Jonsell
  • Sigfrid Arnell
  • Adelaïde Stork
  • D. M. Moore
  • Björn E. Berglund
  • B. Tiagi
  • A. C. Crundwell
  • Elsa Nyholm

Abstract

Bengt Jonsell: On Rorippa X sterilis in Sweden Sigfrid Arnell: Some Hepatics New to Egypt Adelaïde Stork: Några bidrag till kännedomen om Kebnekajse-områdets kryptogamflora D. M. Moore: The Subspecies of Montia fontana L. Björn E. Berglund: Vegetation på ön Senoren B. Tiagi: Studies in the Family Orobanchaceae. IV. Embryology of Boschniackia himalaica Hook. and B. tuberosa (Hook.) Jepson, with Remarks on the Evolution of the Family A. C. Crundwell och Elsa Nyholm: Two New European Species of Bryum [LUNDS BOTANISKA FÖRENING] Förhandlingar 1962 [LITTERATUR] Handbuch der Pflanzenphysiologie - Encyclopedia of Plant Physiology. W. Ruhland. Anmäld av Pär Fransson Gunnar Erdtman: Introduktion till palynologin. Anmäld av Björn E. Berglund Plant Embryology. A Symposium. Utfärdad av Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi. Anmäld av H. Hjelmqvist Mason E. Hale, Jr.: Lichen Handbook. A Guide to the Lichens of Eastern North America. Anmäld av Ove Almborn
Nummer
Sektion
Nummer