Fasc. 2

  • Nils Malmer
  • Erik Julin
  • Jim Lundqvist
  • Sigfrid Arnell
  • K. R. Bapna
  • Elsalore Fetzmann
  • Hans Tralau

Abstract

Nils Malmer: Ecologic Studies on the Water Chemistry of Lakes in South Sweden Erik Julin: Järnvägsfloran i Haparanda Jim Lundqvist: Flora och vegetation vid några sydväxtberg i Pite Lappmark Sigfrid Arnell: Hepatics Collected in the Cape Verde Islands by Mr. Knut Byström K. R. Bapna: A New Species of Riccia from Jodhpur (India) Elsalore Fetzmann: Einige Algenvereine des Hochmoorkomplexes Komosse Hans Tralau: De europeiska arktiskt-montana växternas arealutveckling under kvartärperioden [LITTERATUR] Plant Physiology. Under redaktion av F. C. Steward. Anmäld av Per Halldal Dr. L. Rabenhorst's Kryptogamen-Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz. IX. Anmäld av Ove Almborn Uphof, J. C. Th: Dictionary of Economic Plants. Anmäld av Hellmut Merker Egbert H. Walker: A bibliography of Eastern Asiatic botany. Supplement 1. Anmäld av H. Hjelmqvist Eric Hultén och Henning Anthon: Vår svenska flora i färg. Anmäld av Henning Weimarck M. Chadefaud och L. Emberger: Traité de Botanique (Systématique). I-II. Anmäld av H. Hjelmqvist M. G. Stålfelt: Växtekologi. Anmäld av Asta Almestrand S. F. Blake: Geographical guide to the floras of the world. Anmäld av H. Hjelmqvist
Nummer
Sektion
Nummer