Fasc. 1

  • Hedda Nordenskiöld
  • Sigfrid Arnell
  • J. Heslop-Harrison
  • Gertrud Nordborg
  • Ingemar Nordborg

Abstract

Hedda Nordenskiöld: Hybridization experiments in the genus Luzula. III. The subgenus Pterodes Sigfrid Arnell: Notes on South African Hepaticae IV J. Heslop-Harrison: The physiology of reproduction in Dactylorchis. I. Auxin and the control of meiosis, ovule formation and ovary growth Gertrud och Ingemar Nordborg: Bidrag till Skånes Flora. 51. Fanerogamfloran i Vedby socken med speciell hänsyn till myrarna [LUNDS BOTANISKA FÖRENING] Förhandlingar 1956 [LITTERATUR] Sigfrid Arnell: Illustrated Moss Flora of Fennoscandia. I. Hepaticae. Anmäld av Edvard von Krusenstjerna Henkels och van Oostroom: Flora van Nederland. Anmäld av Henning Weimarck W. E. J. Tjeenk Willink: Conference on chromosomes. Anmäld av Artur Håkansson
Nummer
Sektion
Nummer