Häfte 4

  • N. Nybom
  • Å. Gustafsson
  • L. Ehrenberg
  • Friedrich Hustedt
  • Sigurd Håkansson
  • Bengt Ulf

Abstract

N. Nybom, Å. Gustafsson och L. Ehrenberg: On the injurious action of ionizing radiations in plants Friedrich Hustedt: Neue und wenig bekannte Diatomeen. IV Sigurd Håkansson: Om Viscaria alpina (L.) G. Don och V. alpina (L.) G. Don X vulgaris Bernh. i sydöstligaste Blekinge Bengt Ulf: Kungsmarken. En inventering av kärlväxtfloran jämte kort historik över intressantare arters förekomst inom området [IN MEMORIAM] E. Th. Fries Henning Nilsson [LITTERATUR] Svensk Botanisk Litteratur 1951 G. Erdtman: Pollen morphology and plant taxonomy. Angiosperms. Anmäld av H. Hjelmqvist D. W. Prescott: Algae of the Western Great Lakes Area. Anmäld av Asta Lundh-Almestrand Natur i Halland. Under redaktion av Carl Skottsberg och Kai Curry-Lindahl. Anmäld av H. Hjelmqvist Recensioner signerade H. Hjelmqvist och Asta Lundh-Almestrand
Nummer
Sektion
Nummer