Häfte 1

  • Rudolf Florin
  • T. C. N. Singh
  • V. R. Rajagopalan
  • Artur Håkansson
  • Abd El Hahman Kadry
  • Henning Horn af Rantzien
  • Åke Berg
  • Rolf Grönblad
  • Arvid Nilsson
  • Nils Sylvén

Abstract

Rudolf Florin: On Metasequoia, living and fossil T. C. N. Singh och V. R. Rajagopalan: Osmotic concentration in relation to sterility in certain angiospermic plants Artur Håkansson: Seed development in Bowlesia tenera Abd El Rahman Kadry: The development of microsporangium and pollen grains in Cistanche tinctoria (Forssk.) G. Beck Henning Horn af Rantzien: On some Charophyta from the Pleistocene of New Mexico Åke Berg: Några data ur Caloneis silicula-gruppens taxonomi Rolf Grönblad: Some Desmids from Gotland and Öland Arvid Nilsson: Anteckningar om Landskronatraktens flora. II Nils Sylvén: Om Osbybokens, Fagus silvatica L. f. osbyensis Gertz, zoocecidier [IN MEMORIAM] Herman Nilsson-Ehle [LUNDS BOTANISKA FÖRENING] Förhandlingar 1951 [LITTERATUR] James Bonner, Plant Biochemistry. Anmäld av Sven Algéus Ernst Küster, Die Pflanzelle. Anmäld av H. I. Virgin Manual of Phycology. An introduction to the algae and their biology, under redaktion av Gilbert M. Smith. Anmäld av Einar Teiling Flora Neerlandica. Flora van Nedcrland, utgiven av De Koninklijke Nederlandsche Bofanische Vereeningung. Anmäld av Henning Horn af Rantzien Franz Buxbaum: Grundlagen und Methoden einer Erneurung der Systematik der höheren Pflanzen. Anmäld av H. Hjelmqvist
Nummer
Sektion
Nummer