Häftet 4

Författare

  • Otto R. Holmberg
  • N. P. Herman Persson
  • Gunnar Nilsson
  • Th. Arwidsson
  • P. E. Lundin

Abstract

Otto R. Holmberg: De skandinaviska formerna av Carex-gruppen Limosae N. P. Herman Persson: Några mosslokaler jämte ett par artstudier Gunnar Nilsson: Lichenologiska bidrag. II Th. Arwidsson: Biologiska och floristiska notiser P. E. Lundin: Ytterligare några ord om Cuscuta halophytas förekomst i Småland och om dess värdväxter [In memoriam] E. Vainio [Litteratur] I Hagen: Forarbejder till en norsk lövmosflora. XXI. Pottiaceae. Anmäld av S. Medelius

Downloads

Nummer

Sektion

Nummer