Nummer 6

Författare

  • Aug. Heintze
  • Karl B. Nordström

Abstract

ORIGINALAFHANDLINGAR OCH ORIGINALNOTISER
Aug. Heintze: Om endozoisk fröspridning genom skandinaviska däggdjur
Karl B. Nordström: Växtgeografiska uppgifter från Vemdalstrakten i Härjedalen

[LITTERATUR]
Carl Forsstrand: Linné i Stockholm. Anmäld av Robert Larsson
[2 recensioner]

Downloads

Nummer

Sektion

Nummer