Nummer 5

Författare

  • H. Wilh. Arnell
  • Carl Malmström
  • J. Henriksson
  • Otto Gertz

Abstract

ORIGINALAFHANDLINGAR OCH ORIGINALNOTISER
H. Wilh. Arnell: Våren vid Jönköping. En fenologisk studie
Carl Malmström: Några ord med anledning av rektor L. M. Neumans senaste angrepp
J. Henriksson: Om Corylus Avellana
Otto Gertz: Kopia av Linnéporträttet i Versailles

[LITTERATUR]
Ny litteratur

Downloads

Nummer

Sektion

Nummer