Häftet 5

  • Otto Gertz
  • L. M. Neuman
  • Otto R. Holmberg
  • Birger Kajanus
  • Carl Blom
  • O. Nordstedt
  • Einar Naumann

Abstract

ORIGINALAFHANDLINGAR OCH ORIGINALNOTISER Otto Gertz: Laboratorietekniska oeh mikrokemiska notiser. 4 L. M. Neuman: En liten relikt Otto R. Holmberg: Ruderatfloran vid Simrishamn 1907 och 1910 Birger Kajanus: Lavar på Marstrandsön enligt samlingar av Professor 0. Nordstedt Carl Blom: Om några Amarantus-fynd i Sverige O. Nordstedt: Förteckning öfver Marstrandsöns mossor Einar Naumann: En ny metod för uppläggning av algexsiccat Einar Naumann: Vegetationsfärgningar i äldre tider. IV. Biologiskt-historiska Notiser Einar Naumann: Bidrag till kännedomen om vegetationsfärgningar i sötvatten. VIII–XI [LITTERATUR] Ny litteratur [1 recension]
Nummer
Sektion
Nummer