Häftet 3

  • Å. Åkerman
  • Thore Lindfors
  • John Frödin
  • A. A. Lindström

Abstract

ORIGINALAFHANDLINGAR OCH ORIGINALNOTISER Å. Åkerman: Über die Bedeutung der Art des Auftauens für die Erhaltung gefrorener Pflanzen [forts. från häftet 2] Thore Lindfors: Sydskandinaviska element i Frostvikens flora (Förelöpande meddelande.) John Frödin: Några ord med anledning av Aug. Heintzes uttalanden om Potentilla multifidas spridningsbiologi John Frödin: Om förhållandet mellan berggrundens kalkhalt och de nordsvenska växtarternas utbredning A. A. Lindström: Om slägtet Rosa [LITTERATUR] Ny litteratur [1 recension]
Nummer
Sektion
Nummer