Häftet 1

  • Aug. Heintze
  • Otto Gertz
  • Johan Erikson

Abstract

ORGINALAFHANDLINGAR OCH ORIGINALNOTISER Aug. Heintze: Om endo- och synzoisk fröspridning genom europeiska kråkfåglar [Forts. från häftet 6, 1917] Otto Gertz: Laboratorietekniska oeh mikrokemiska notiser. 3 Johan Erikson: Platanthera bifolia ╳ montana i Blekinge [LITTERATUR] Ny litteratur [1 recension]
Nummer
Sektion
Nummer