Gå tillbaka till artikeldetaljer Välfärdsstatens tjänare eller herre? Försäkringskassans självideologi som förklaring till utomparlamentarisk förändring av sjukförsäkringen Ladda ner Ladda ned PDF