Sjuttioåttonde Bandet

Författare

  • Otto Höfler
  • Birger Nerman
  • Gösta Franzen
  • Rolf Heller
  • Hreinn Benediktsson
  • Carl C. Rokkjær
  • G. S. Sčur
  • T. Michalsen
  • Sv. Stech Jr.
  • Hans Gillingstam

Abstract

INNEHÅLL [ARTIKLAR] Otto Höfler: Der Rökstein und die Sage Birger Nerman: Vǫlospá 61:3 gullnar tǫflor Birger Nerman: Två unga Eddadikter. Arkeologisk belysning av þrymskviða och Atlamál Gösta Franzen: Aspen i hultet. Till tolkningen av en strof i Hamðismál Rolf Heller: Droplaugarsona saga - Vápnfirðinga saga - Laxdœla saga Rolf Heller: Studien zu Aufbau und Stil der Vápnfirðinga saga Hreinn Benediktsson: The Old Icelandic Enclitic 2nd Pers. Pronoun -Þo Carl C. Rokkjær: Om tempusblandningen i islandsk prosa indtil 1250 G. S. Sčur: Der skandinavische Infinitiv I auf -u und das Problem des Systemverhältnisses zwischen den finiten und infiniten Formen des germanischen Verbs T. Michalsen och Sv. Stech Jr.: Det slaviske ordet "otrok" og dets germanske ekvivalenter Hans Gillingstam: Fyra 1500-talsavskrifter av Erikskrönikans "nya inledning" med raderna om konung Magnus Erikssons "bortdrickande" av Skåne [RECENSIONER] Sigurd Fries: Gustav och Gösta bland andra namn. En recension av Inwar Fredriksson: Svenska personnamnsstudier [NOTISER] Harry Andersen: Svarteborg-medaljonens indskrift Meddelanden [LITTERATURKRÖNIKA] K. G. Ljunggren, S. Benson och B. Loman: Litteraturkrönika 1962

Downloads

Nummer

Sektion

Volymer