Etthundratredje Bandet

Författare

 • Tomas Riad
 • Ottar Grønvik
 • Karen Thuesen
 • Bo Ruthström
 • Evert Salberger
 • Frederic Amory
 • Sven Benson
 • Patricia Conroy
 • T. C. S. Langen
 • Rolf Heller
 • Alfred Jakobsen
 • Gertrud Pettersson
 • Jan Einarsson
 • Per-Axel Wiktorsson

Abstract

Innehåll [ARTIKLAR] Tomas Riad: Tracing the Foot. A Metrical Analysis of Change in Nordic Languages* Ottar Grønvik: Om Eggjainnskriften Karen Thuesen: Den urnordiske runeindskrift fra Flistad* Bo Ruthström: Oklunda-ristningen i rättslig belysning Evert Salberger: Adelsö kyrkas runsten. Inskriftens attribuering1 Frederic Amory: Kennings, Referentiality, and Metaphors Sven Benson: Talaktsteori och islänningasaga Patricia Conroy och T. C. S. Langen: Laxdœla saga: Theme and Structure Rolf Heller: Bemerkungen zu den ,,irischen'' Namen in der Laxdœla saga* Alfred Jakobsen: En saga om Hårek fra Tjøtta i skriftlig form? Gertrud Pettersson: Bisatsledföljdeni svenskan eller Varifrån kommer BIFF-regeln?* Jan Einarsson: Medeltida statusnamn på -holm Per-Axel Wiktorsson: En avhandling om yrkesbeteckningar - några synpunkter [LITTERATURKRÖNIKA] S. Benson, B. Pamp och C. Platzack: Litteraturkrönika 1987

Nummer

Sektion

Volymer