Sjuttiotredje Bandet

Författare

 • Birger Nerman
 • Evert Salberger
 • Bengt Loman
 • Sture Allén
 • N.-G- Stahre
 • L. F. Brosnahan
 • G. W. Turner
 • M. C. van den Toorn
 • Pierre Naert
 • Sven Ekbo
 • Julius Mägiste
 • Gösta Holm
 • Per Hovda
 • Erik Harding
 • Nils Hallan

Abstract

INNEHÅLL [ARTIKLAR] Birger Nerman: Hur gammal är Vǫluspá? Evert Salberger: Örath aff swarta katthen. Ett uttryck i Hemming Gadhs språk Bengt Loman: Om relationen mellan ordföljd och betydelse hos hjälpverb Sture Allén: Indelningen av nusvenskans pronomen N.-G. Stahre: Om fornnordiska verb med substantivisk förled L. F. Brosnahan och G. W. Turner: The Phonetic Tendency during the Formative Period of the Old Norse Vowel System Evert Salberger: Anuatr. Ett mansnamn på Åsby-stenen i Närke M. C. van den Toorn: Zur Struktur der Saga Pierre Naert: Önordiska ordförklaringar Sven Ekbo: Om ortnamnet Roden och därmed sammanhängande problem. En översikt från nordisk synpunkt Julius Mägiste: Fi. Ruotsi, estn. Rootsi m.m. i de finsk-ugriska språken Gösta Holm: Några problem i Alexanderforskningen Per Hovda: Kring appellativet båe m. (i sjöen), gn. boði m. Erik Harding: Om några forna verbalprefix i Þrymskviða, företrädda av ersättningspartikeln of (um) Nils Hallan: Lofthuset. Et drømmemotiv i Sverres Saga [LITTERATURKRÖNIKA] K. G. Ljunggren och S. Benson: Litteraturkrönika 1957

Nummer

Sektion

Volymer