Femtionionde Bandet

Författare

 • Ture Johannisson
 • Gunnar Hedström
 • Björn Collinder
 • Rolf Nordenstreng
 • D. O. Zetterholm
 • Johan Palmér
 • Gösta Sjöstedt
 • Hilding Celander
 • Dag Strömbäck
 • Valter Jansson
 • Ragnvald Iversen
 • Jón Helgason
 • Peter Skautrup
 • Olof Gjerdman
 • Nat. Beckman
 • Ivar Modéer
 • Assar Janzén

Abstract

INNEHÅLL [ARTIKLAR] Ture Johannisson: Fnv. ørkola Gunnar Hedström: Sv. dial. (smål.) gapjua Björn Collinder: The Name Germani Rolf Nordenstreng: Nafnið Ólafur og nokkur önnur nöfn sem benda á fjör og hvatleik D. O. Zetterholm: »I trycksvag ställning» Johan Palmér: Korinterbreven i Nya testamentet 1526 Gösta Sjöstedt: Det nordöstskånska dialektområdet. Dialektgeografisk skiss. Hilding Celander: Fröja och fruktträden Dag Strömbäck: Den underbara årsdansen Valter Jansson: Palataliserade dentaler i nordiska språk Ragnvald Iversen: Dyreriket i Henrik Ibsens lyrikk Jón Helgason: Bällsta-inskriftens »i grati» Peter Skautrup: Hvorledes dansken blev til Olof Gjerdman: Gustav, Olov och almanackan Nat. Beckman: Asynar vitni och skirskuta vitni Ivar Modéer: Tre textställen i Heimskringla Ivar Modéer: Till Gulatingslagen 150 Assar Janzén: Till frågan om brytningen Assar Janzén: Om diftonger med palatalt förslag [NOTISER] Bertil Ejder: Fsv. och nysv. hustra Bror Olsson: Parallellismen hos Linné. En anteckning till Belfrages studie K. G. Ljunggren: Radanmärkningar till några principfrågor. Med anledning av dr. Diderichsens recension K. G. Ljunggren: Litteraturkrönika [RECENSIONER] Gustaf Lindblad: Relativ satsfogning i de nordiska fornspråken. Anm. av Ture Johannisson Karl Gustav Ljunggren: Adjektivering av substantiv i svenskan. Undersökningar i svensk ordbildnings- och betydelselära. Anm. av Paul Diderichsen

Nummer

Sektion

Volymer