Når verber taber tryk Valens, referentialitet og aspektualitet i forbindelse med inkorporation og tryksvage verber i dansk

Författare

  • Kathrine Thisted Peteresen

Abstract

s. 155-181

Downloads

Nummer

Sektion

Artiklar