Den mångstämmiga monstervisan - röster, intertexter och kontexter i skillingtryck om sällsamma skepnader

Författare

  • Shirley Näslund

Abstract

s. 127-154

Downloads

Nummer

Sektion

Artiklar