Fyrtiofemte Bandet

Författare

  • Hermann Schneider
  • Björn K. þórólfsson
  • Finnur Jónsson
  • A. G. van Hamel
  • Evald Lidén
  • Nat. Beckman
  • Erik Noreen
  • Didrik Arup Seip
  • Natan Lindqvist
  • Konstantin Reichardt

Abstract

Innehåll [ARTIKLAR] Hermann Schneider: Verlorene Sigurddichtung Björn K. þórólfsson: Kvantitetsomvæltningen i islandsk Finnur Jónsson: Skjaldekvad A. G. van Hamel: On Vǫlundarkviða Evald Lidén: Tydningar och kritiska anmärkningar till Stockholms äldsta stadsböcker Nat. Beckman: Språkvetenskap och statistik, ett genmäle Erik Noreen: Små bidrag till fornsvensk ordforskning Finnur Jónsson: Snorre Sturlusons Háttatal Didrik Arup Seip: Gammelnorske genitivformer som guðes, virduleghes o. fl. Natan Lindqvist: Översättaren av Nya Testamentet 1526 Konstantin Reichardt: Hymiskviða 1 [MINNESSKRIFTER] Didrik Arup Seip: Marius Hægstad Rolf Pipping: Bruno Sjöros Emil Olson: Gustaf Cederschiöld Jón Helgason: Valtýr Guðmundsson Ragnvald Iversen: Dr. Amund B. Larsen [RECENSIONER] Henrik Bertelsen: Jens Pedersen Høysgaard og hans Forfatterskab. Anm. av Marius Kristensen Magnus Olsen: Ættegård og helligdom. Anm. av Hjalmar Lindroth Snæbjörn Jónsson: A primer of modern Icelandic. Anm. av Finnur Jónsson Edda herausgeg. von Gustav Neckel. Anm. av E. A. Kock [NOTISER] Meddelande [LITTERATURFÖRTECKNINGAR] Sven Grén Broberg: Bibliografi för 1927

Downloads

Nummer

Sektion

Volymer