Sjunde Bandet

  • Elof Hellquist
  • Hugo Gering
  • A. Erdmann
  • Sophus Bugge
  • Axel Kock
  • R. C. Boer
  • O. Rygh
  • Finnur Jónsson

Abstract

INNEHÅLL [ARTIKLAR] Elof Hellquist: Bidrag till läran om den nordiska nominalbildningen Hugo Gering: Textkritische studien zu skaldischen dichtungen A. Erdmann: Bidrag till ini-stammarnes historia i fornnordiskan Sophus Bugge: Harpens Kraft. Et bidrag til den nordiske Balladedigtnings Historie, forfattet under Medvirkning af Professor Moltke Moe Elof Hellquist: Bidrag till läran om den nordiska nominalbildningen Axel Kock: Några etymologiska anmärkningar R. C. Boer: Über die handschriften und redactionen der þiðreks saga O. Rygh: Norske stadsnavne paa lo (lá, sló og lignende) O. Rygh: Om norska ortnamn på lo. Efterskrift av Fr. Läffler Finnur Jónsson: Ulige linjer i drotkvædede skjaldekvad Axel Kock: Fornnordiska kvantitets- och akcentfrågor [RECENSIONER] Sophus Bugge: Studier over de nordiske Gude- og Heltesagns Oprindelse. Anm. av Axel Olrik Elard Hugo Meyer: Völuspa. Eine Untersuchung. Anm. av Ferdinand Detter Katalog over den arnamagnæanske håndskriftsamling. Udgivet af kommissionen for det arnamagnæanske håndskriftsamling. Utgiven av kommissionen för det arnamagnæanske legat. Anm. av Ludvig Larsson Otto Jespersen: The articulations of speech sounds represented by means of analphabetic symbols. Anm. av Evald Ljunggren Qrvar-Odds Saga, publicerad av R. C. Boer. Anm. av Gustaf Cederschiöld E. Brate: Dalalagens böjningslära. Anm. av Axel Kock A. M. Reeves: The Finding of Wineland the good, The history of the Icelandic discovery of America. Anm. av Kr. Kålund Professor K. Gislasons autobiografiske optegnelser. Anm. av Kr. Kålund Gustav Morgenstern: Oddr Fagrskinna Snorre. Anm. av Hugo Gering [MINNESSKRIFTER] K. Maurer: Theodor Möbius Finnur Jónsson: Konráð Gíslason [NOTISER] Suphus Bugge: Exkurs. Om Forandring af Genus i norske Stedsnavne [LITTERATURFÖRTECKNINGAR] E. H. Lind: Bibliografi för år 1889
Sektion
Volymer