Segia frá eller rita, lesa eller heyra i kongesagalitteraturen - fri variasjon, eller ulike perspektiv på overgang frå 'orality' til 'literacy'?

Författare

  • Jan Ragnar Hagland

Abstract

s. 85-96

Downloads

Nummer

Sektion

Artiklar