Var Embla en klängranka? Om den fornnordiska skapelsemyten såsom den möter oss i Völuspá

Författare

  • Gunlög Josefsson

Abstract

s. 71-96

Downloads

Nummer

Sektion

Artiklar