Samtalen mellom Einar og Reiar: et symptom på tekstnormendringer i 1700-tallets skriftkultur? - en sosiotekstologisk undersøkelse av en tekstytring

Författare

  • Kjell Lars Berge

Abstract

s. 137-163

Downloads

Nummer

Sektion

Artiklar