Integrering av film i vår undervisning, hur skulle vi kunna göra konkret?

Authors

  • Elis Sjögren
  • Helena Olivik
  • Johanna Kildén Berg

Keywords:

film, flipped classroom, blended learning, webbaserat lärande, video

Abstract

År 2015 gjorde fyra studenter vid Genombrottets Högskolepedagogiska Introduktionskurs, kursprojektet ”webbaserat kompletterande kursmaterial”. Där intervjuades bland annat två lärare vid LTH som använde film i sin undervisning. Deras tankar om framtiden inkluderade idéer att testa konceptet flipped classroom, att studenter skulle se deras filmer innan de
kom till den lärarledda undervisningen för att nå en högre kunskapsnivå.

Vi var nyfikna på hur det ser ut nu, januari 2020, nästan fem år senare. För att undersöka detta har vi gjort uppföljande intervjuer och ställt frågan hur dessa intervjuade lärare använder sina filmer idag. Har de infört flipped classroom?


Konceptet har implementerats på olika sätt, och det finns intressanta erfarenheter från detta. Det verkar ge goda effekter för studenter med djupinriktade lärostrategier men vara kognitivt utmanande för ytinriktade studenter och upplevs av dem skapa en högre arbetsbelastning. De lärare vi intervjuat vid LTH ser att flipped classroom har stor potential men att det kan vara för stor arbetsbelastning för framförallt studenterna att hålla en helt flippad kurs.

Published

2019-12-31