Länken mellan teori och kunskap

En studie av fyra kursplaner

Authors

  • Lena Håkansson
  • Jakob Svensson
  • Per-Ivar Olsson
  • Ellen Palm

Keywords:

kursplan, kursmål, högskoleförordningen, SOLO-taxonomin, konstruktiv länkning

Abstract

Rapporten granskar hur SOLO-taxonomin och konstruktiv länkning avspeglas i kursplaner vid högre utbildning. Fyra kursplaner och deras mål studeras med avseende på hur de olika ramverken har tolkats och används i praktiken. Utifrån analysen har vi utformat tre rekommendationer till framtida kursledare: (i) Se utvecklandet av kursplanen som en del i det pedagogiska arbetet med kursen, (ii) använd aktiva verb i formulering av kursmål och (iii) gå igenom kursmålen för att säkerhetsställa att alla listade mål examineras.

Published

2019-12-31