Pedagogisk utvärdering av projektlaborationskurs i kemiteknik

  • Anton Sellberg
  • Herje Schagerlöf
  • Mikael Nolin
  • Michael Persson

Abstract

Vi har valt att utvärdera kursen Projektlaboration i kemiteknik (KETF05) som är en obligatorisk kurs i kemiteknikprogrammets tredje år. Kursen har varit en del av kemiteknikprogrammet åtminstone sedan början av 70-talet och har generellt fått bra kritik i kursutvärderingar, även om den har skiftat karaktär dels av pedagogiska skäl men primärt av ekonomiska orsaker. I dess nuvarande form genomförs kursen som ett grupparbete där studenterna får välja en av sex olika uppgifter. Handledarna väljer inte sammansättning av grupperna utan ser endast till att studenterna är jämt fördelade, i grupper av 6-8 studenter. Kursen är uppdelad i en teoretisk och en praktisk del. I den teoretiska delen ska studenterna själva genomföra en litteraturstudie, designa en försöksplan och avlägga en skriftlig rapport. Efter detta följer en laborativ del där studenterna under 8 ve kor genomför sagda försöksplan, följt av en projektrapport som avrapporteras muntligt till en handledare.

Published
2016-10-17