Georgica på svensk mark – imitation och analogi

  • Alfred Sjödin Litteraturvetenskap, Lunds universitet, Lund, Sverige
Sektion
Författare R-S