Imperialism och xenofobi – eller ett öppet system? Kring ett brytningsskede i den svenska översättningens språkhistoria

  • Lars Wollin privatforskning, Uppsala, Sverige
Sektion
Författare T-Z