Imperialism och xenofobi – eller ett öppet system? Kring ett brytningsskede i den svenska översättningens språkhistoria

Författare

  • Lars Wollin privatforskning, Uppsala, Sverige

Downloads

Nummer

Sektion

Författare T-Z