Johannes V. Superstar. Oversættelse og reception af Johannes V. Jensens skønlitterære værker i Tyskland

  • Monica Wenusch Skandinavistik, Universität Wien, Wien, Österrike
Sektion
Författare T-Z