Översättaren som ideologisk aktör. Om att välja ord i skuggan av den tredje internationalen

  • Jimmy Vulovic Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, Lund, Sverige
Sektion
Författare T-Z