Översättaren som ideologisk aktör. Om att välja ord i skuggan av den tredje internationalen

Författare

  • Jimmy Vulovic Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, Lund, Sverige

Downloads

Nummer

Sektion

Författare T-Z