Att översätta kosmos. Sigrid Combüchens Parsifal (1998) och Chrétien de Troyes Perceval ou le Conte du gral (1183)

  • Bo S Svensson Litteraturvetenskap, SOL Lund, Lund, Sweden
Sektion
Författare R-S