”In the Making.” Den amerikanske vending i nyere dansk poesi

  • Marianne Stidsen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, København, Danmark
Sektion
Författare R-S