Hej, Fremmedkarl, far ej saa fort! Ibsens Brand i prosaisk klesdrakt – fra originalen via den nye oversettelsen til iscenesettelsen

  • Karolina Stehlikova Masaryk University, Brno, Czech Republic
Sektion
Författare R-S