”Island, Norge, Gotland. En treklang i den nordiska samhörigheten.” Gustaf Larsson och hans översättare

  • Eva-Britta Ståhl Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle, Gävle, Sverige
Sektion
Författare R-S