Gösta Berling på La Scala. En transmedial och transnationell kulturkrock iscensatt

  • Anna Sofia Smedberg Bondesson Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Kobenhavns universitet, Kobenhavn, Danmark
Sektion
Författare R-S